fbpx

teamcoaching

Formålet med teamcoaching er kort sagt at vende udfordringer til udvikling. Jeg tager teamet igennem en proces, der gør det muligt at nå målet på den bedst mulige måde for teamet. Vi kaster lys på de udfordringer, der må være og finder veje ud af dem.

Når et team i fællesskab undersøger de udfordringer, der måtte være, skabes der viden og indsigt, der gør en forskel i hverdagen for både lederen, teamet og den enkelte medarbejder.

en vej ud af Udfordringerne

En udfordring i et team kan vise sig som fx samarbejdsproblemer, gentagende og uløste konflikter eller en uhensigtsmæssig omgangstone.

Det kan også handle om at foregribe eventuelle udfordringer og modstand, når der skal skabes forandringer eller implementeres nye opgaver.

Værdi til dit team

Når forandringer er forankret i fællesskabet, er der en energi og handlekraft, der er svær at opnå, hvis hver enkelt arbejder med det alene.

Værdi til dit team

Når vi har en samtale om, hvad der står i vejen for at nå vores mål, bryder vi barrierer ned og udfordringer kan vendes til udvikling.

Værdi til dit team

Når vi sammen sætter ord på, hvad vi ønsker, kan vi støtte hinanden og fastholde det fælles mål.

Vil du høre mere…

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan jeg kan hjælpe dit team, er du meget velkommen til at kontakte mig på +45 93831258 eller på mail@louisekjaer.dk til en uforpligtende snak.

Jeg hjælper teamet med at tage ansvar – ikke blot som fællesskab, men også som individ i en gruppe.

Jeg skaber tillid og tryghed ved at forventningsafstemme og gå forrest i at vise, at der er plads til alles tanker og følelser.

Jeg underviser, udfordrer perspektiver og støtter teamet til at gå nye veje, så de ikke holdes tilbage af udfordringer.

Samtaler der vender udfordringer til udvikling

Min vigtigste rolle er at facilitere den gode samtale og sikre, at der er den nødvendige tryghed og tillid til at udvikle sig personligt samtidigt med, at teamet løfter hinanden.

I den gode samtale hjælpes teamet til at gå igennem de svære snakke fremfor at gå udenom dem.