fbpx

Vil I inspireres og udvide jeres værktøjskasse?

Vil I øge tilliden og styrke samarbejdet?

Vil I have bevidste ledere og medarbejdere?

Louise Kjær tilbyder

Jeg tilbyder både produkter til den enkelte leder og til teamet.

Omdrejningspunktet for alt mit arbejde er at øge trivslen, tilliden og evnen til god kommunikation. Udgangspunktet er altid lederens eller teamets konkrete udfordringer.

Uanset hvilken ydelse I vælger, vil I gennem undervisning, øvelser eller samtaler få udvidet jeres værktøjskasse og skabe bevidsthed, der kan føre til udvikling.

Workshops

På en workshop foldes et specifikt emne ud igennem en kombination af undervisning, diskussioner og praktiske øvelser.

Mine workshops er kendetegnet ved, at tiden prioriteres til læring og forandring i fællesskab.

Jeg afholder blandt andet følgende workshops:

Feedback og den gode samtale 

Led med integritet

 

Facilitering

Jeg står for at sætte rammerne og styre jer godt igennem møder og processer, hvor målet er at finde nye ideer, løsninger eller måder at arbejde på.

Det er møder og processer, der engagerer og inddrager deltagerne, så der skabes medejerskab.

Udgangspunktet er oftest en aktuel udfordring eller opgave, hvor det ønskes, at deltagerne er med til at finde den bedste vej fremad.

 

Teamcoaching

Teamcoaching er den rette løsning, når et team står med udfordringer internt i teamet eller mellem ledelse og medarbejdere.

I teamcoaching bygges de gode relationer ved, at vi sammen går igennem de svære samtaler og ikke udenom. På den måde skabes de bedste vilkår for teamet til at komme godt videre.

Læs mere om teamcoaching her.

Uddannelse af mellemledere og faglige ledere

Fremtidens kompetente ledere er kendetegnet ved, at de skaber stærke præstationer gennem tryghed, tillid og tydelig professionalisme.

På lederkurset LØFT, klædes du på til at lede et team med integritet, tillid, indsigt og tage lederansvaret på dig.

Kurset strækker sig over seks måneder og består af fire undervisningsmoduler og fire 1:1 coachingsamtaler.

Læs mere om LØFT her.

Ledercoaching

En dygtig leder kender sig selv og den virkning, hun/han har på sine medarbejdere.

Det kræver bevidsthed og ikke mindst en god portion mental fleksibilitet at tage ansvaret for, hvordan man som leder møder op i forskellige situationer.

Det er nogle af de ting vi arbejder med i ledelsescoaching – altid med udgangspunkt i lederens ønsker og udfordringer.

Ledelsescoaching kan også benyttes til sparring. 

Louise Kjær har samarbejdet med

TV 2 Bornholm
Nordisk Film TV
F5 netværk

Medarbejderne fortæller:

”Louise formåede gennem workshops at skabe en fælles forståelse og et fælles sprog i hele afdelingen. Hvordan vi melder tilbage til hinanden, og hvordan vi afleverer kritik og ros. Vi fik fælles værktøjer, udtryk og ikke mindst modet til at sige til og fra. Vigtige værktøjer, når hele tonen og tilbagemeldingen skal ændres i en organisation med 600 ansatte. Og det er i færd med at lykkedes!”

LENNART STEN, DELTAGER PÅ WORKSHOP

 

Medarbejderne fortæller:

”Jeg har længe følt, at jeg manglede de rette redskaber og viden til, hvordan jeg bedst kommuniker med mine kolleger. Men da jeg gik hjem fra vores workshop, følte jeg mig totalt overskudsagtig og sikker på, at jeg nu har fundet de rette redskaber til god kommunikation på arbejdspladsen. Der var en masse ting, der pludselig blev meget indlysende for mig.”

MORTEN STORCH, DELTAGER PÅ WORKSHOP

 

Medarbejderne fortæller:

”Jeg var vild med Louises workshop om feedback. Jeg fik gode, konkrete redskaber til brug i hverdagen, og der var fokus på de værdier, vi skal huske, når vi taler feedback, såsom respekt, engagement og mod. Alt i alt en dag fyldt med refleksion og udbytte og med den fantastiske stemning af tillid og ro, som Louise formår at skabe.”

LISBETH DAVIDSEN, DELTAGER PÅ WORKSHOP

 

Lederne fortæller:

Louise er både lyttende, forstående og ærlig. Hun balancerer sin coaching fornemt med både at være professionel og menneskelig, og hun sætter sig grundigt ind i personlige såvel som professionelle udfordringer og dilemmaer.

Hendes kurser har været med til at skabe en større åben dialog og har givet mig selv og mine kolleger større og lyst og gåpåmod til at skabe et bedre rum for god feedback til hinanden. Jeg har brugt mange af hendes konkrete forslag med stor succes.”

CHRISTIAN LADE BROCH-LIPS
Redaktionschef, TV 2 ECHO

 

Lederne fortæller:

TV 2 har brugt Louise Kjær i vores arbejde med at skabe en god og sund kultur præget af psykologisk tryghed. Louises indsats har været uvurderlig. Hun har afholdt workshops med samtlige medarbejdere i Nyhedsafdelingen, som har fået tildelt vigtige værktøjer, når det gælder feedback og sund adfærd.

JACOB KWON
Nyhedschef, TV 2 Nyhederne

 

Lederne fortæller:

Louise har haft mange medarbejdere på TV 2 igennem et forløb om god, ærlig og konstruktiv feedback. Hun gav gode og enkle brugbare værktøjer til at give feedback til hinanden som kolleger både på produkt og proces. Louise havde i forløbet, som jeg oplevede det, stor empati og kunne lede svære processer for mange medarbejdere.

MARIE-LOUISE VON HOLSTEIN
Chefredaktør, TV 2 Nyhederne

 

Lederne fortæller:

”Dejligt konkret og brugbart. Super godt disponeret og stor autoritet og troværdighed fra Louises side”

MADS HEY
Redaktionschef, TV 2 Business

 

den rigtige løsning er individuel

Hvilken ydelse, I vil få mest værdi af, afhænger af udfordringerne og det ønskede mål. Vi vil derfor altid have en afklarende samtale, så jeg kan planlægge det bedst mulige forløb for lederen, teamet eller virksomheden.

Der vil også være en afsluttende evalueringssamtale, der fokuserer på fastholdelse, så den nye viden får de bedste muligheder for at skabe reelle forandringer i hverdagen.

Vil du høre mere…

Er I interesseret i at høre mere om, hvilke løsninger der kunne være interessante for jer, er I meget velkomne til at kontakte mig på +45 93831258 eller på mail@louisekjaer.dk

Udvikling kræver tryghed og tillid

Skal vi som ledere og medarbejdere rykke os og skabe værdi på arbejdspladsen, har vi brug for psykologisk tryghed.

Takket være Google’s forskningsprojekt, der gik under navnet “Projekt Aristoteles” ved vi i dag, at psykologisk tryghed er den vigtigste forudsætning for et velfungerende og produktivt team.

Når psykologisk tryghed er til stede, så kan alle i et team møde på arbejde med hele deres jeg uden frygt for at blive straffet eller ydmyget. Der er gensidig respekt og tillid. I praksis betyder det, at både ledere og medarbejdere er trygge ved at: 

– Stille spørgsmål

– Bidrage med anderledes pointer eller perspektiver

– Indrømme at have begået en fejl eller have haft forkerte antagelser

Dette er nødvendige bidrag fra ledere og medarbejdere, hvis virksomheder skal skabe stærke præstationer.

Et kontinuerligt arbejde

Psykologisk tryghed er ikke noget, vi bare kan beslutte, at vi vil have. Det er noget vi i vores virksomheder aktivt skal arbejde med og understøtte på daglig basis. Derfor sigter alt mit arbejde med lederen og medarbejderne netop på at skabe og understøtte den psykologiske tryghed.