fbpx

Vil I vende udfordringer til udvikling?

Står I overfor store forandringer?

Vil I skabe fremdrift og styrke samarbejdet?

Workshops og teamcoaching

Teamcoaching eller workshops er en god løsning, når et team står med en udfordring eller et ønske om forandringer, der knytter sig til samarbejde, kommunikation og trivsel.  Det giver viden og indsigt, der gør en forskel i hverdagen ved at optimere både teamet og den enkelte leder eller medarbejder.

En udfordring i et team kan vise sig som fx samarbejdsproblemer, gentagende og uløste konflikter eller en uhensigtsmæssig omgangstone.

Det kan også handle om at foregribe eventuelle udfordringer og modstand, når der skal skabes forandringer eller implementeres nye opgaver.

værdi til dit team

Workshops og teamcoaching skaber fremdrift, styrker samarbejdet og opbygger tillid fordi:

Z

Når udfordringer og forandringer løses og implementeres i fællesskab, er der en energi og handlekraft i projektet, der er svær at opnå, hvis hver enkelt arbejder med det alene.

Z

Når vi arbejder med forandringer i fællesskab, skabes der et fælles fundament og sprog, der er med til at fremme kommunikationen, fællesskabet og forståelsen for hinanden.

Z

Når vi har en samtale om, hvad vi ønsker at opnå, og det der kan stå i vejen for, at det sker, nedbrydes barrierer og udfordringer vendes til udvikling.

Z

Når vi sammen sætter ord på, hvad vi ønsker, laves der fælles spilleregler, der gør, at vi kan holde hinanden op på det fælles mål og sikre, at det sker med ærlighed, værdighed og respekt for både den enkelte og for teamet.

Vil du høre mere…

Er du interesseret i at høre mere om workshops og teamcoaching, er du meget velkommen til at kontakte mig på +45 93831258 eller på mail@louisekjaer.dk til en uforpligtende snak.

Du er også meget velkommen til at læse mere om mine workshops i feedback, der er designet til at opbygge psykologisk tryghed i teams og organisationer.

Workshop eller teamcoaching?

Fælles for teamcoaching og workshops er, at jeg igennem konkrete udfordringer i organisationen eller hos teamet, tilbyder ny viden og udviklende samtaler og øvelser, der øger trygheden, trivslen og kommunikationen. Det er samtaler, der skaber bevidsthed om det personlige ansvar, øger det gode samarbejde og fællesskabsfølelsen i teamet eller på tværs af virksomheden.

Om I vil få mest værdi ud af en workshop eller teamcoaching, afhænger af udfordringerne og det ønskede mål.

Der vil altid være afklarende og forberedende samtaler med lederen, for at sikre en klar gensidig forventningsafstemning og det bedst mulige forløb for teamet eller organisationen. Der vil også være en afsluttende evalueringssamtale, der fokuserer på fastholdelse, så den nye viden får de bedste muligheder for at skabe reelle forandringer i hverdagen.

Jeg hjælper teamet med at tage ansvar – ikke blot som team, men også som individ i en gruppe.

Jeg skaber tillid og tryghed ved at forventningsafstemme og gå forrest i at vise, at der er plads til alles tanker og følelser.

Jeg underviser, udfordrer perspektiver og støtter teamet til at gå nye veje, så de ikke holdes tilbage af udfordringer.

Samtaler der vender udfordringer til udvikling

Min vigtigste rolle er at facilitere den gode samtale og sikre, at der er den nødvendige tryghed og tillid til at udvikle sig personligt samtidigt med, at teamet løfter hinanden.

I den gode samtale hjælpes teamet til at gå igennem de svære snakke fremfor at gå udenom dem.

få et tilbud

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan jeg kan hjælpe dit team, så er du meget velkommen til at kontakte mig på +45 93831258 eller på mail@louisekjaer.dk

udvikling til den enkelte medarbejder

Jeg tilbyder også én til én coaching til både medarbejdere og ledere. 

Du kan læse mere om coaching her

Download produktark om workshops og teamcoaching