fbpx

In-house konsulent

Opbygning af en bæredygtig organisationskultur

Nye og friske øjne på jeres samarbejde

Forandringer baseret på medinddragelse

Støtte til at fastholde og videreudvikle

Jeg tilbyder særlige samarbejdsaftaler, hvor jeg i tæt samarbejde med ledelsen skaber en bæredygtig organisationskultur.

Når I tager mig ind som in-house konsulent er det ikke blot for at implementere kulturforandringer, men for at opnå varige og meningsfulde resultater. Dette indebærer ofte at skabe en kultur, der støtter udvikling, tillid og samarbejde – elementer, der er afgørende for langvarig succes.

Gennem en kombination af ekspertise, engagement og kontinuerlig tilpasning kan jeg spille en afgørende rolle i at forme jeres organisations fremtidige kultur og sikre dens bæredygtighed på lang sigt.

Fortæl mig om jeres udfordringer...

In-house konsulent giver bl.a. mening når...

I er i vækst – enten som organisation eller team, og har brug for at arbejde med både at udvikle kulturen, så den er bæredygtig i mange år fremover.

I kæmper med mistrivsel, højt sygefravær og har svært ved at fastholde medarbejderne.

Når I skal implementere større organisatoriske forandringer. Særligt hvis de også påvirker den enkelte medarbejder.

Når I har en ny ledelse, der skal sætte deres egen retning og skabe en ny DNA i organisationen.

Sådan når vi sammen jeres mål

Som in-house kulturkonsulent observerer jeg ikke blot udefra, men deltager aktivt i at forme og styrke jeres organisations eller afdelings DNA. At lykkes med kulturforandringer kræver ikke kun ekspertise inden for forandringsledelse, men også en dyb forståelse af jeres nuværende kultur, og hvor I ønsker at bevæge jer hen.

Nye og friske øjne på jeres samarbejde

Jeg udfører som det første altid en grundig observation og analyse af den eksisterende organisationskultur. En dybdegående forståelse af, hvor organisationen står, og hvilken virkelighed medarbejdere og ledere oplever, er nødvendig for at udvikle målrettede strategier.

På baggrund af oberservationerne udarbejder jeg en skræddersyet forandringsstrategi. Denne strategi vil ikke blot fokusere på at ændre kulturen, men også på at opretholde og styrke de positive elementer, der allerede eksisterer. Dette skaber en mere organisk overgang og mindsker modstanden mod forandringer.

Forandringer baseret på medinddragelse

Det er afgørende at engagere medarbejderne gennem hele forandringsprocessen for at skabe langtidsholdbare og bæredygtige forandringer. En inkluderende dialog skaber ejerskab og motivation blandt medarbejderne. Dette kan bl.a. opnås gennem åben kommunikation, workshops, og inddragelse af medarbejdere i beslutningsprocessen.

Støtte til at fastholde og videreudvikle

Kulturforandringer er en dynamisk proces, hvor kontinuerlig evaluering og tilpasning er nødvendig for et godt resultat og for at  imødekomme jeres organisations ofte skiftende behov.

Typer af samarbejdsaftaler

Alt afhængigt af jeres behov og omfanget af opgaven, kan I vælge mellem en timebaseret klippekortsordning eller en seks månders samarbejdsaftale.

Fordelen ved begge aftaler er, at I får en reduceret timepris i forhold til mine standardpriser, og så kender I altid jeres udgifter.

 

Seks måneders samarbejdsaftale

Vi aftaler et fast timeantal for hvert kvartal det næste halve år.

Hvis ikke alle timer er blevet brugt, overføres de til næste kvartal, så længe samarbejdsaftalen løber.

Aftalen betales kvartalvis forud.

 

Fast pris timeaftale

Klippekortet er et godt valg, hvis I selv ønsker at råde over, hvordan arbejdstimerne fordeles hen over vores samarbejdsperiode.

Klippekortet giver jer en reduceret timepris, jo flere timer I køber.

Klippekortet betales forud ved indgåelse af aftalen.

Tag kontakt

Har I udfordringer med jeres kultur, I gerne vil have hjælp med, så lad os tage en snak.

Kontakt Louise Kjær