fbpx

Vil I have ledere og medarbejdere, der flytter sig fagligt og personligt?

Vil I opbygge tillid og tryghed i jeres teams?

Vil I øge teamets og medarbejdernes trivsel?

Skab psykologisk tryghed med FEedback

Når alle i et team eller organisation har redskaberne og modet til at give god og brugbar feedback på såvel faglighed som samarbejde og adfærd, skabes der et arbejdsmiljø, der er trygt og tillidsfuldt. Netop tryghed og tillid er to faktorer, der er blandt de vigtigste nøgler til at skabe succesfulde og effektive teams med en høj arbejdsglæde.

Når der er tillid og tryghed i samtalerne mellem ledere og medarbejdere, vil alle parter finde det naturligt at udtrykke sin mening, komme med ideer og bringe sig selv i spil uden frygt for latterliggørelse, sanktioner eller at blive dømt som inkompetent.

Det er essensen af psykologisk tryghed, som forskningen har bevist er vejen til velfungerende og dygtige teams.

I et psykologisk trygt miljø tror folk på, at andre ikke vil reagere negativt, hvis de begår en fejl eller beder om hjælp. I stedet for er åbenhed både tilladt og forventet. Psykologisk tryghed findes, når folk føler, deres arbejdsplads er et miljø, hvor de kan sige deres mening, fremlægge ideer og stille spørgsmål uden frygt for at blive straffet eller ydmyget.

Amy Edmondson

Professor, Harvard Business School

Medarbejderne fortæller:

Vildt fedt med en workshop, som tog udgangspunkt i vores virkelighed og redskaber, som er nemme at tage i brug. Jeg tror, det kommer til at gøre en reel forskel på, hvordan vi kommer til at arbejde fremover.

 

Medarbejderne fortæller:

”Louise formåede gennem workshops at skabe en fælles forståelse og et fælles sprog i hele afdelingen. Hvordan vi melder tilbage til hinanden, og hvordan vi afleverer kritik og ros. Vi fik fælles værktøjer, udtryk og ikke mindst modet til at sige til og fra. Vigtige værktøjer, når hele tonen og tilbagemeldingen skal ændres i en organisation med 600 ansatte. Og det er i færd med at lykkedes!”

DELTAGER PÅ WORKSHOP

 

Medarbejderne fortæller:

”Jeg har længe følt, at jeg manglede de rette redskaber og viden til, hvordan jeg bedst kommuniker med mine kolleger. Men da jeg gik hjem fra vores workshop, følte jeg mig totalt overskudsagtig og sikker på, at jeg nu har fundet de rette redskaber til god kommunikation på arbejdspladsen. Der var en masse ting, der pludselig blev meget indlysende for mig.”

Medarbejderne fortæller:

”Jeg var vild med Louises workshop om feedback. Jeg fik gode, konkrete redskaber til brug i hverdagen, og der var fokus på de værdier, vi skal huske, når vi taler feedback, såsom respekt, engagement og mod. Alt i alt en dag fyldt med refleksion og udbytte og med den fantastiske stemning af tillid og ro, som Louise formår at skabe.” 

Lederne fortæller:

Louise er både lyttende, forstående og ærlig. Hun balancerer sin coaching fornemt med både at være professionel og menneskelig, og hun sætter sig grundigt ind i personlige såvel som professionelle udfordringer og dilemmaer.

Hendes kurser har været med til at skabe en større åben dialog og har givet mig selv og mine kolleger større og lyst og gåpåmod til at skabe et bedre rum for god feedback til hinanden. Jeg har brugt mange af hendes konkrete forslag med stor succes.” 

Lederne fortæller:

TV 2 har brugt Louise Kjær i vores arbejde med at skabe en god og sund kultur præget af psykologisk tryghed. Louises indsats har været uvurderlig. Hun har afholdt workshops med samtlige medarbejdere i Nyhedsafdelingen, som har fået tildelt vigtige værktøjer, når det gælder feedback og sund adfærd.” 

Lederne fortæller:

Louise har haft mange medarbejdere på TV 2 igennem et forløb om god, ærlig og konstruktiv feedback. Hun gav gode og enkle brugbare værktøjer til at give feedback til hinanden som kolleger både på produkt og proces. Louise havde i forløbet, som jeg oplevede det, stor empati og kunne lede svære processer for mange medarbejdere.” 

Lederne fortæller:

”Dejligt konkret og brugbart. Super godt disponeret og stor autoritet og troværdighed fra Louises side”

 

Vil du høre mere…

Er du interesseret i at høre mere om hvilke forandringer, der kan skabes i dit team gennem en forbedret feedbackkultur, er du meget velkommen til at kontakte mig på +45 93831258 eller på mail@louisekjaer.dk til en uforpligtende snak.

En kultur med psykologisk tryghed udspringer fra ledelsen, men skal understøttes af medarbejderne i hverdagen. De bedste resultater opnås derfor, når både leder og medarbejdere får viden og værktøjer til at udleve kulturen.

Med over 80 afholdte workshops i at give og modtage feedback på en nysgerrig, tryg og værdig måde, har jeg set værdien, der skabes for organisationen og medarbejderne, når den enkelte får indsigt og bevidsthed, så han/hun kan være empatisk, klar og autentisk overfor andre mennesker og ikke mindst sig selv.

Det er en proces, der skaber ægte og trygge forbindelser mellem mennesker til stor værdi for organisationen og virksomheden.

%

af deltagerne føler efter workshoppen, at de er godt klædt på til at bidrage til den gode feedbackkultur

%

af deltagerne vurderer deres evne til at give værdifuld feedback efter workshoppen som høj eller meget høj

%

af deltagerne vurderer overordnet værdien af workshoppen som høj eller meget høj

VÆRDIEN FOR LEDEREN

Z

Succeserne fastholdes, og der vil gøres mindre af det, der ikke virker.

Z

Medarbejdere der dygtiggør sig og udvikler sig kontinuerligt.

Z

Bedre flow af information, så udfordringer håndteres og vendes til læring.

VÆRDIEN FOR MEDARBEJDERNE

Z

Modet og evnerne til at gå igennem samtaler i stedet for at gå udenom.

Z

Tillid og tryghed til at tale ærligt og klart med værdighed og respekt.

Z

Øget trivsel og udvikling.

LYDHØR af Louise Kjær

LYDHØR

Ønsker du en arbejdsplads, hvor alle trives bedre – og udvikler sig i det daglige arbejde? Så er det vigtigt, at I kan give hinanden værdifuld og ærlig feedback.

Denne bog er en let anvendelig guide til, hvordan I gør – også når det er svært.

 

kr 149,95 Paperback
kr 89,95 E-bog