Hvis vi ønsker at skabe ægte forbindelser og tillid til hinanden, bliver vi nødt til at tale mere sammen, og vores samtaler skal være af høj kvalitet. En sund feedbackkultur er en af de mest effektive måder at skabe denne kvalitet. Feedback skal være en helt naturlig...