fbpx

I medierne

Podcast og artikel om kulturforandringen på TV 2

Lederstof.dk har taget kulturforandringen på TV 2 under kærlig behandling i deres serie “Bæredygtig ledelse”.

Her kan du høre og læse mere om de over 40 workshops, jeg sidste år tog nyhedsafdelingens 650 ledere og medarbejdere igennem. Temaet var feedback, tillid og den gode samtale.

Kulturforandringer

Her ser du mine fem råd til at gøre op med en hård kultur, som også er med i artiklen på lederstof.dk.
Se under de enkelte råd, hvordan jeg kan bidrage, hvis du gerne vil rulle det ud i dit team.

Råd nummer 1

Ha’ flere samtaler af høj kvalitet
Når du vil forandre kulturen, bliver alle nødt til at tale mere sammen og have flere samtaler af høj kvalitet. Lær alle i virksomheden, hvordan man giver og modtager feedback på både adfærd og præstation på en værdifuld og hensigtsmæssig måde.

Råd nummer 2

Accepter et ’før’ og et ’efter’
Få talt om de dårlige oplevelser, der er knyttet til den gamle kultur, og træk så en streg i sandet. Italesæt at der er et ’før’ og et ’efter’. Se frem og tro på, at ny viden og indsigt kan føre til forandringer hos den enkelte. Forvent forandringer hos dem, der ikke har bidraget positivt til kulturen, men giv også snor til at træde ved siden af og beklage. Vi er kun mennesker og kan ikke ændre måske flere års uhensigtsmæssig adfærd med et fingerknips.

Råd nummer 3

Hold dig selv og andre ansvarlige
Vær tydelig omkring, hvilken adfærd der er okay og hvilken, der ikke er okay. Hvis nogen ikke følger de fælles spilleregler, så skal du tage en samtale om det. Kulturforandring er en skrøbelig proces, og hvis ikke du reagerer på dårlig opførsel, så blåstempler du den.

Råd nummer 4

Gå forrest og vis vejen
Det er umuligt at ændre kulturen, hvis ikke dem med magt tager et personligt ansvar. Du og de øvrige ledere skal gå forrest og vise vejen. Vær mere interesseret i at lære end i at have ret. Hav modet til ikke altid at have svaret og brug dit lederskab til at inspirere andre til, hvordan gode samtaler ser ud.

Råd nummer 5

Hold fast, evaluer og juster
Kulturarbejde er ikke noget, du kan sætte et flueben ved og så gå videre. Det kræver en kontinuerlig indsats gennem længere tid. Inddrag medarbejderne og tag ansvaret på dig for at skabe rummene og samtalerne, hvor oplevelser kan deles. Det er ikke nok at sige, ”min dør er åben”, hvis du vil have fat i alle lag i virksomheden.

Kursus i feedback

Som noget nyt bliver det i januar 2023 muligt at melde sig til workshoppen “Feedback og den gode samtale”. Tidligere har det kun være muligt for virksomheder, at få workshops til ledere og medarbejdere, men jeg laver nu et åbent hold, du som enkeltperson kan melde dig på.

Workshoppen finder sted i København lørdag d. 7. januar fra kl. 8:30-16:30.

Jeg tror på, at I flytter jer mest, jo mere I  hver især kan deltage aktivt, derfor laver jeg små hold med maksimalt tolv deltagere.

bogudgivelse i slut 2022

LYDHØR

Feedback er vejen til at skabe teams, der præsterer, trives og har tillid til hinanden. Med en sund feedbackkultur forpligter vi os til at lære og udvikle os og til at snakke med hinanden og ikke om hinanden.

Feedback på faglighed, samarbejde og adfærd er et fælles ansvar. Det skal gøres til et dominerende sæt holdninger og handlinger – det skal være en del af vores kultur på arbejdspladsen.

Denne bog er for dig, der vil se og anerkende dine medarbejdere og kollegaer. Ikke kun med rosende ord, men ved at give dem den respekt, at der tages aktiv stilling til det arbejde, de udfører og den indsats, de lægger.

Bogen guider dig til at skabe en sund feedbackkultur i din organisation og team. Du lærer, hvordan du faciliterer samtalerne og processerne, der deler ansvaret for feedback ud til alle i teamet og samtidig sikrer, at feedbacken fører til reel læring og udvikling.

Ved hjælp af konkrete tips, øvelser og en beskrivelse af, hvad der er på spil hos os, når vi giver og modtager feedback, vil alle der ønsker at arbejde med at skabe en sund feedbackkultur finde inspiration og praktisk know how på disse sider – og blive klædt på til at skabe tillid, tryghed og udvikling i alle lag af organisationen.

Hvad kan jeg hjælpe dig med?

Vælg en eller flere muligheder

8 + 5 =