fbpx

LYDHØR – Sådan skaber du samtaler af høj kvalitet

Skrevet af Louise Kjær

25. august 2022

Hvis vi ønsker at skabe ægte forbindelser og tillid til hinanden, bliver vi nødt til at tale mere sammen, og vores samtaler skal være af høj kvalitet. En sund feedbackkultur er en af de mest effektive måder at skabe denne kvalitet. Feedback skal være en helt naturlig og forventet del af hverdagen fra såvel kollega til kollega og leder til leder, som til medarbejder til leder og leder til medarbejder.

At skabe en sund feedbackkultur handler i høj grad om at få et fælles sprog og ikke mindst nogle fælles spilleregler, som vi alle gør vores bedste for at leve op til.

Hvis feedbacken blot sættes fri uden nogen fortæller, hvad formålet er, eller hvordan vi forventes at agere i samtalerne, så vil det være svært at få alle med ombord, og der vil opstå mange misforståelser. Det kan resultere i, at hvad der skulle være en mulighed for at styrke tilliden i stedet bliver til uproduktive sammenstød med tab af tillid til følge.

Men hvordan sikrer vi så, at feedbacksamtalen bliver af høj kvalitet? Det gør vi blandt andet ved at være LYDHØR.

 

Hvad er LYDHØR

LYDHØR er et fælles fundament og en guide til at skabe samtaler, der bygger tillid og skaber udvikling.

Pejlemærkerne er ikke en målestok for perfektion, men en adfærd du kan sigte efter at udleve efter bedste evne. Det er som med alt andet noget, der kræver, at du øver dig, begår fejl, retter til og prøver igen – og igen og igen.

Og husk: Det kan være noget af en udfordring at have samtaler af høj kvalitet, hvis ikke begge parter i dialogen ønsker at blive klogere frem for at “vinde”, så del gerne med dine medarbejdere, leder og kollegaer. Så kan I nemlig hver især tage jeres del af ansvaret for den gode samtale- og feedbackkultur.

Pejlemærkerne i LYDHØR

LYT NYSGERRIGT

Du går åbent ind i samtalen, lægger dit forsvar væk og spørger ind, så du kan forstå, før du gør dig forstået.

YTR DIG ÆRLIG OG TYDELIGT

Du formulerer dig, så modtageren kan forstå, hvad du mener og ikke sendes ud i fortolkninger. Du siger kun ting, du oprigtigt mener.

DYRK DIALOGEN

Du giver feedback, fordi du ønsker en samtale, der kan give læring til den anden og opbygge tillid. Det gør du ved at invitere modtageren ind til at komme med deres synspunkter, da du anerkender, at der ofte ikke er noget der er ”rigtigt” eller ”forkert”, men der er forskellige holdninger og opfattelser.

HA’ MODET

Du tager din del af ansvaret for samtalen på dig og anerkender, at det ikke er ’gratis’ hverken at modtage eller give feedback. Træder du ved siden af, ser du ikke dig selv som en fiasko, eller samtalen som tabt på gulvet. Du rydder i stedet op og prøver igen. Du tør være sårbar.

ØG VÆRDIGHEDEN

Du tager din samtalepartner i hånden og stiller dig til rådighed, så du kan hjælpe med at bygge op. Når nogen er trådt ved siden af, taler du respektfuldt og i den tone, du selv ønsker at blive talt til. Du bestræber dig på at få alle igennem samtalen med værdigheden i behold.

RESPEKTER FORSKELLIGHEDER

Du ser styrken i, at alle ikke er som dig – hverken i forhold til erfaring eller som person. Du tror på, at andre vil dig det godt, selvom I er forskellige, og du gør en indsats for at udforske deres perspektiv.

Sådan kan du få det ud at leve

Hvis vi vil det hele opnår, vi sjældent særligt meget, så du kan med fordel udvælge det pejlemærke, du synes virker sværest for dig at efterleve og så begynde at øve dig på at udleve det i hverdagen. Det vil med alt sandsynlighed tage noget tid, før det føles naturligt, men giv ikke op af den grund. Det er desværre en del af gamet, når vi vil lære noget, der ikke kommer naturligt til os.

Når du så føler dig fortrolig med det pejlemærke, kan du udvælge et nyt pejlemærke at sætte særligt fokus på.

 

Ønsker du at skabe en god samtale- og feedbackkultur, der bygger tillid og skaber udvikling i dit team, kan du læse mere om mine workshops her. Du er også altid velkommen til at kontakte mig på telefon eller mail

Du kan også læse om mit arbejde med kulturforandringer på TV 2 i denne artikel fra lederstof.dk

 

Måske vil du også kunne lide…

Feedback Challenge #5

Feedback Challenge #5

Har du nogensinde spekuleret på, hvordan du kan forvandle den rutinemæssige feedback til en kraftfuld motor for...

Feedback Challenge #4

Feedback Challenge #4

  Ønsker du at få sat turbo på den gode feedbackkultur, er et af de vigtigste skridt, at du selv begynder at bede...

Feedback Challenge #3

Feedback Challenge #3

Feedbackmøder, hvor et team er samlet og i fællesskab udveksler erfaringer og læringer, er et vigtigt redskab til at...

Share This